Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/2490560d-aa87-4f75-b730-a704b41d99a8.

Inhoud tonen

Stichting Estron Runners

Stichting Estron Runners is een deelnemend team van de Roparun (Team 89). 
De teamleden van de Estron Runners houden zich het hele jaar bezig met het inzamelen van geld voor de Stichting Roparun. Zij besteden dit op hun beurt aan de palliatieve zorg van mensen met kanker, vaak in de laatste fase van hun leven. Het motto is dan ook: 

Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”


De Estron Runners bestaan uit ca. 25 mensen die allerlei activiteiten organiseren om zoveel mogelijk geld op te halen. De activiteiten bestaan uit bijv. collecteren, sponsorlopen op scholen, organiseren van bingo-avonden, quiz-nights, en nog veel meer. Als kers op de taart wordt in het Pinksterweekend altijd de Roparun gehouden. Dit is een estafetteloop vanuit Hamburg en Parijs naar Rotterdam. Het team doet in 2019 voor de 18e keer mee. Sinds 2012, toen Hamburg erbij kwam, wordt er jaarlijks vanuit Hamburg gestart. Dit is voor het team de jaarlijkse afsluiting van een jaar hard werken en het is een zeer mooie en emotionele gebeurtenis. Met name als bekend wordt gemaakt hoeveel geld het team weer bij elkaar heeft gebracht. Naast de prestatie van de Roparun zelf is de opbrengst altijd het belangrijkste doel. Want in totaal is in de afgelopen 17 jaar al meer dan € 750.000,- opgehaald en aan de Stichting Roparun gedoneerd.

Het ultieme doel dat alle teamleden nu hebben is om over 3 jaar, als het team 20 jaar bestaat, ook de mijlpaal van € 1.000.000,- te bereiken. Dat zal niet meevallen, maar met de inzet van het hele team en de giften van alle sponsors en opbrengsten van alle huidige en nog nieuwe acties, zal dit team er alles aan doen om het te realiseren.

Mocht dat ondanks alle inspanningen niet lukken, dan mogen we niet minder trots zijn op alle “Estron Runners” die tegenwoordig het team vormen. Maar zeker ook alle oud deelnemers van het team, waarvan er zelfs nog steeds een aantal tijdens acties assisteren, zullen we nooit vergeten. Want niet voor niets is de slogan van het team:

"Eens een Estron Runner, altijd een Estron Runner"


Wij hopen dat u door het bekijken van onze website de passie van dit team zult merken en ook u ons wilt steunen bij alles wat we doen.

Het hele team.


Team Estron Runners

Loper:
Ruud Riesmeijer

Loper:
Ron de Jong

Loper:
Vacature

Loper:
Claudia Martin

Loper:
Eric van der Kruit

Loper:
Johan Wiessenhaan

Loper:
Ed de Graaf

Loper:
Joris Verheul

Fietser:
Helen Groenendijk

Fietser:
Jeroen Struijk

Fietser:
Wolf Schattgen

Fietser:
Richard Bakelaar

Fietser:
Natasja Bakelaar

Fietser:
Han Mellaard

Fysiotherapeut:
Gerard Mellaard

Fysiotherapeut:
Judith Veldhuis

Chauffeur:
Arie de Snaijer

Chauffeur:
Peter Stoop

Chauffeur:
Peter Wilmsmann

Catering:
José Kouwenberg

Catering:
Angelique Wilmsmann

Catering:
Cobie van Schie

Teamcaptain:
Joop van Schie

Catering:
Anja de Ruiter