Privacyverklaring Stichting Estron Runners

Stichting Estron Runners, gevestigd aan de Margrietlaan 12, 3238 AN in Zwartewaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Stichting Estron Runners hecht veel waarde aan jouw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen.

Verwerking van persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens omdat:
·         je informatie hebt aangevraagd;
·         je lid bent van de Estron Runners
·         je hebt ingeschreven voor deelname een of meerdere activiteiten die de Estron                Runners organiseren;
·         je hebt aangemeld als vrijwilliger van de Estron Runners;
·         je een donatie hebt gedaan.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van in welke hoedanigheid je betrokken bent bij de Estron Runners:
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
·         Voor- en achternaam
·         Geslacht
·         Geboortedatum
·         Adresgegevens
·         Telefoonnummer
·         E-mailadres
·         IP-adres
·         Locatiegegevens
·         Gegevens over jouw activiteiten op onze website
·         Bankrekening
·         Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie            en of telefonisch.

Doel verwerking van persoonsgegevens
Stichting Estron Runners verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·         Het afhandelen van je inschrijving als deelnemer aan activiteiten die de Estron                  Runners organiseren
·         Het afhandelen van je functie als lid of vrijwilliger van de Estron Runners
·         Het afhandelen van jouw betaling als donateur
·         Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te            kunnen voeren
·         Je te informeren over (wijzigingen van) activiteiten van de Estron Runners in de              vorm van een nieuwsbrief en/of gericht contact.
·         Onze financiële administratie te kunnen beheren zodat we kunnen voldoen aan de financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen
Stichting Estron Runners analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Stichting Estron Runners bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is daarnaast afhankelijk van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Stichting Estron Runners verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij geven ook geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Stichting Estron Runners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Eventueel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gebruik van cookies
www.estronrunners.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe de bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. de informatie die we, via cookies, registreren bestaat onder meer uit IP-adressen, het browsertype en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we welke pagina van www.estronrunners.nl het eerst wordt bezocht, en vanaf welke pagina de gebruikers van onze website weer vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.
www.estronrunners.nl en minisites die wij beheren op externe sociale netwerken, zoals Facebook en Instagram, plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken. Ook om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op onze website.